Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 2
presentatietitel: Collectie Neys
beschrijving: BS Soerabaja (Europeanen) geboortebewijs van Nouhuys, Houkje Christien, 1941 (copie) zakboekje Dienstplichtige W,D, Neys 1941 Verlofpas tevens Lastgeving tot Wederopkomst, Bandoeng 1941 Veldzakboekje W.D. Neys Legitimatiebewijs KNIL 2x KDP G.L.N. Neijs, G.T.C. Neijs-Britt 2x klein pamflet Balikpapan 29 augustus 1945 over landing op 27 augustus van Amerikaanse troepen in japan Welkomstkaart Nederland van de Demobilisatie-Officier; gedrukt Aanwijzing Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over "verstrekking van de baton" z.p. z.j. Verklaring Ruimbagage Makassar 1948, 2x Stencil 'Uitvoer van levensmiddelen en andere artikelen' z.j, z.p. Alg. Staf Transitkampen passage biljet 6 stadsritten (heen en terug) Mr. Cornelis 1948 brief aan de Netherlands Foreces Intelligence Service (NEFIS) Makasar 1948 KNIL 'Oproep demob. Nederland' Batavia 1948 aan Cdt. XVe Bat. Inf. te Pare-Pare staf Transitkampen Regeling betreffende de storting van gelden voor verteringen aan boord en zgn. geblokkeerd boord-crediet z.p., z.d. Financieel rapport-formulier omtrent positie-regeling in Nederland, Batavia 1948 losse pagina's uit "Service Writing Tablet" van de Australian Defence Canteens, handbeschreven aantekeningen militaire vaaardigheden + 1p typoscript Oorkonde 'Wapenbroeder van het KNIL die afgelost uit onze gelederen treedt" van legercommandant S.H. Spoor Toelichting bij de aanmeldingskaart Rehabilitatie van de Indische Oorlogsslachtoffers Djakarta, 1954
datering: 1942-1945; 1945-1950; 1956
objectnaam: Collectie Neys
categorie: Documenten
persoon/instelling: G.L.N. Neijs (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000076