Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie F. Gravendaal
beschrijving: Doos I Uittreksel BS Geboorte Cijferlijst toelatingsexamen HBS Bandoeng 1930 Hotel de Pologne Menu Rappportboekje HBS Bandoeng 1930-1936 Bewijs Nederlandersschap 1936 Reclame Blikslager en Lettermakerij Bantjeuj Betalingsbon Bonefaas Batavia 1938 Bewijs Nederlanderschap Bandoeng 1936 + Afschrift HBS-paperassen Cijferlijst eindexamen 1936 Verklaring Opleiding HBS1938 + handgeschreven afschrift Getuigschriften Opleiding HBS 1938 verklaring verbinding vlieger Bandoeng 1940 Oproeping in werkelijken dienst wegend buitengewone omstandigheden Bandoeng 1941 Afschrift verklaring Goed Gedrag Bandoeng 1940 Veldzakboekje 1941 KNILM Afwijzing hervatiing werk Brisbane 1945 naamkaartje Gravendaal Ned. Ind. Repatriërings Dienst N.I.R.S. eveloppe aan F. Gravendaal in Beatrix kamp Singapore 2 zwartwit foto's: 1 groepsfoto; opschrift achterkant: D.I.S. 26 + handtekening (slecht leesbaar), 1 foto van twee militairen ten voeten uit; opschirft acherkant: Hartsteen en F.C. Gravendaal Na krijgsgevangenschap (P.O.W.) Singapore 1945 Uittreksel BS Amsterdam 1947 Programma Optreden Jos Cleber en Cosmopolitain-orkest en The Royal Hawaiian Minstrels olv George de Fretes in Concertzaal van de Dierentuin Personeelstaat Model no. 25 Batavia 1946 Menu Sibajak 30-08-'46 geneeskundig Certificaat Batavia 1946 passagierslijst Skymaster NL 309 d.d. 15-11-1946 ID-kaartje UNTEA met foto paperas Financiële Afrekening briefje van Commissariaat voor Indische Zaken Den Haag 2/5/'47 Kaartje Hutnummer Indrapoera kaartje geneeskundige situatie1946 Aankondiging Vertrek Batavia kaartje Territoriaal Commando Maj C. van Vliet Batvia 1946 kaartje met aantekenngen van Dr J. Schwarz 1/10/'46 2 Vaccinatiebewijzen 1946 Kwarto schriftje met harde kaft, getiteld De lotgevallen van een vliegende evacue door F. Gravendaal 1947, typoscript Verklaring Rehabiliteitsuitkering Batavia 1948 Brief over rehabiliteitsuitkering Batavia 1948 Brief demobilisatiebonus Bndoeng 1948 Formulier voor Voorlopige uitkering aan Oorlogsslachtoffers 1948, ingevuld hs Briefje P.O.W. verklaring Bandung 1950 Gezondheidsverklaring 1948 Medical Clearance Certificate 1946 Medical Service KLM 1947 naamkaartje Gravendaal Rotterdamsche Lloyd Regeling Vervoer Koor Portugese Buitenkerk, namenlijst koor Bewijs van inschrijving Dienstplicht Batavia 1948 Dienstplicht KNIL/KL Batavia 1948 Programma Jubileum Concert in de Concertzaal van de dierentuin te Batavia [1948] 1 zwartwit foto; opschirft achterkant: De Bataviase Oratorium Vereniging + tadio Philharmonisch Orkest o.l.v. Yvon Baarspul - 50jarig Regeringsjubileum H.H. Koningin Wilhelmina 30 augus 1948 Schouwburg :Garden Hall" Batavia, Java Brief, Batavia z.j. handschrift, inkt, 2 dubbelzijdige beschreven velletjes briefpapier Bijzonderheden voor de vlucht Amsterdam-Batavia Bijzonderheden voor de vlucht met de Constellation d.d. 7-3-'48 Passagierslijst en stoelverdeling voor de vlucht 7 maart 1948 3 velletjes notiteblokpapier, dubbelzijdig handbeschreven; verslag reis Den Haag-Amsterdam-Batavia Doos II Programma Ned.Ind Tooneel- Vereeniging (N.I.T.V.) Paul Nivoix Goudfazanten (zwarthandelaren) Programma Ned.Ind Tooneel- Vereeniging John M. Rogers Heksenketel Het voetlicht Orgaan gewijd aan de belangen van het toneel in Indonesië nr 8 nov 1948 Programma Galaconcert door Radio Philharmonisch Orkest en de Oratoriumvereniging olv Yvon Baarspul Jakarta, Grote Zaal Taman Raden Saleh, 4 juni 1950 Plaatje, kleur : vrouw gehurkt met kipas bij wadjan op erf + staande man met 2 holle bamboebuizen aan pikolan Programma Stichting Radio-omroep in overgangstijd Kerstconcert door Philharmonisch Orkest olv Yvon Baarspul Batavia Grote Concertzaal, Dierentuin 27 december 1948 Kerstwijding door het Radio Radio Philharmonisch Orkest en de Bataviase Oratorium Vereniging olv Yvon Baarspul, solist Laurens Bogtman, bas Batavia/Bendenstad, Portugese Buitenkerk 23 december 1949 Hoteltickets Caïro KLM Amsterdam-Batavia 1948 KLM gadgets Amsterdam-Batavia 1948 Wijzingingen Indië route Constellation 1948 Betalingsbewijs Incasso Uittreksel BS Amsterdam 1948 Boekingsbewijs KLM Amsterdam-Batavia Ontvangstbewijs contributie N.I.B.E.G 1948 Ministerie van Overzese Gebiedsdelen, Geneeskundige Dienst 1948 Verklaring tot verblijf in één der verlof-centra voor Burgerlijke Overheidsdienaren in Indonesië + opdracht to vervoer naar één der verlof-centra voor Burgerlijke overheidsdienaren in Indonesië Batavia 1949 Aanvullende richtlijnen voor een verblijf in het verlofcentrum voor Overheidsdienaren 'Tjiumbuleuit' vervoer per trein Batavia 1949 Vragenlijst voor overheidsdienaren-Oorlogsslachtoffers Batavia 1949, ingevuld Keterangan Mengemoedi A Djakarta 1956 Brief van Ministerie van BuZa Directie Overgangszaken Indonesië aangaande uitbetaling uitkering Den Haag 1957 Programma Koninginnefeesten Perajaan Hari Ulang Tahun Seri Ratu Hollandia 1959 Programma opvoering Philip Mackie 'De waarheid en niets dan de waarheid. Thriller in 3 bedrijven' Hollandia 1950 programma tevens bewijs van toegang voor de voorstelling H.M.c Pherson 'Gieren op 't veilig nest' [Hollandia] 1962 enveloppe aan Gravendaal in Merauke 1963
datering: -1936; 1936-1942; 1945-1949; 19450-1963
objectnaam: Collectie Gravendaal Groenendijk
categorie: Documenten
persoon/instelling: dhr Hartsteen (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000060