Indisch Wetenschappelijk Instituut

Welkom op de website van het Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI) 
sinds 1985 beheerder van de IWI-collectie

wat is de IWI-collectie
10.000 boeken en tijdschriften, ruim 70.000 foto’s los en in albums, op glasplaat of negatief, 10.000-den documenten incl. persoonlijke-knipselverzamelingen en Categorie O,100-den voorwerpen, complete archieven van Indische organisaties, een beeld- en geluidarchief met 10-tallen 78-toerenplaten en lp's, singletjes, cassettebandjes, filmpjes, videobanden, cd's en dvd’s.

Deze materiële IWI-collectie is vanaf 2005 ondergebracht bij Nederlandse erfgoedinstellingen: het Tropenmuseum Nationaal Museum van Wereldculturen (NMvW) in Amsterdam, Museum Bronbeek in Arnhem en het KITLV in Leiden (zie: Nieuwsbrief). De digitale versie van de collectie wordt beheerd door de Stichting Indisch Wetenschappelijk Instituut en staat hier op de website (zie IWIcollectie), compleet met verwijzingen naar de vindplaatsen van de materiële collectie-items. De IWI-collectie is uitgebreid met het Aangespoeld-project waarin levensverhalen in woord en beeld verzameld worden van mensen uit Indië en hun nazaten. Aangespoeld werd mede mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage van het Engelbert van Bevervoorde-van Heyst Fonds via het Prins Bernhard Cultuurfonds.

waar is het IWI nu
de digitale collectie: www.iwicollectie.nl; postadres: Transvaalstraat 99a 1092 HG Amsterdam; bestuur: Postbus 8077, 6710 AB Ede (Gld) mail: info@iwi-nu.nlmobiel: 06 4790 4569, kvk S 4115 3687; voor donaties: NL56 INGB 0004 9226 35 tnv IWI te Ede (Gld)

wat doet het IWI nu
We realiseren de nieuwe website IWI 2.0. Naast de IWI-collectie en Aangespoeld wordt het nieuwe Theater Eternite gebouwd waarin de producten van het IWI en van SiC te zien en te horen zijn. Verder krijgt de Tjalieclopedie, het kenniscentrum over Tjalie Robinson, een eigen plaats en worden met de Piekirpedia de fundamenten gelegd voor Indische geschiedschrijving. IWI 2.0 komt mede tot stand dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS. 

wie is het IWI nu
directeur: Edy Seriese, Amsterdam 
bestuur: Saskia Wieringa, Den Haag (voorzitter)
              Erik Jansen, Ede (penningmeester)
              Liane van der Linden, Rotterdam (voorzitter cie Boek)

 

www.iwicollectie.nl
70.000 foto's, de titelbeschrijving van alle 10.000 IWI-boeken + afbeeldingen van ruim 30.000 documenten, 100-den voorwerpen, etc. 

Aangespoeld: Indische geschiedenis vanuit Indisch perspectief 

LET OP!
In 2020 - 2021 wordt deze website uitgebreid tot IWI 2.0 In die periode kan Aangespoeld niet geheel correct weergegeven worden. Onze excuses daarvoor. 

namens de redactie van Aangespoeld,
Edy Seriese

Straks op IWI 2.0:
de IWI-collectie
Aangespoeld

+

Theater Eternite
deTjalieclopedie
de Piekirpedia