Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie Beeren
beschrijving: Programma Bandoengse Kunstkring 1938 Kindermenu Marnix van St. Aldegonde 1937 Seinkosten telegram aan prinses Juliana 1939 controlekaart PTT 1939 Programma cursus 1941-1942 HBS Medan Rooster eindexamens 1941 HBS en AMS eindexamenopgaven paperassen Onderwijsinspectie Regeling eindexamen 1941 Benoeming in onderwijscommissie eindexamen diverse vakken 1941 Regeling van de Overgang Verzamelstaten eindexamen 12 candidaten Identiteitsbewijs 1946 soerat pendafteran auto/rijbewijs [1942] Katrangan [Verklaring Verkeerspolitie] Djakarta 2602 Informatie Oorlogsbelasting Gemeente Batavia 'Inlichtingen over opname in een beschermde wijk' 'Verslag over de Tjidengscholen; tijdvak 1 februari - 1 augustus 2603, Djakarta, 16 augustus 2603; ondertekend A.J. Blumenthal-Hus en E. Beaujou hoofd der B-afdeling; handschrift Handgeschreven brief Djakarta, 4/9/'03 "Zeer geachte heer Middendorp" over de ontvangsten en uitgaven van de onderwijsafdeling; handtekening: T.G. Spoel 2 briefjes met aantekeningen over schoolgeld 4x 'Recapitulatie Ontvangsten Afd. Onderwijs over Augustus 2603'; typoscript 'Penetepan Gadji'+ handgeschreven toelichting in het Nederlands Handgeschreven brief Tjideng, 23 augustus 2603 "Zeer geachte Heer Beeren" [Voorraadlijst] Zakwoordenboekje voor de Maleische taal [met Japans stempel]
datering: 1941; 1942, 1943
objectnaam: Collectie Beeren
categorie: Documenten
persoon/instelling: H.A.H. Beeren (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000068