Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie op Type: Indische organisaties (losse items)
beschrijving: Allerlei losse items die verwijzen naar het bestaan van een Indische organisatie of een (in eigen beheer uitgegeven) Indisch tijdschrift (ts): zie ook: Bronbeeklijst PER3 - Congresgebouw Den Haag Sendratari Iriwan Rabi, opgevoerd door de Javaanse dans en Gamelan groep Istika, o.l.v. de hr Suhardi -West Papua Peoples' Front. Libaration through emancipation and participation WPPF. Knipselkrant 18 januari/juni 1997 (copie) -Onrecht, al 25 jaar lang... Stichting Hulp aan papoea's in Nood -Tjengkeh Onafhankelijk Moluks Maandblad jg 4 nr 8 (ts) -Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen Programma van de Onthulling van het Monument Japanse Vrouwenkampen Apeldoorn, Prinsenpark, 15 december 1971 -Rondschrijven over de 2e Pasar Dalam te Eindhoven op 1,2, en 3 september 1972 in de Philips Jubileumhal van Ir. G.S. Vrijburg en medewerkers Den Haag augustus 1972 -Folder van de Werkgroep Nederlands Monument Slachtoffers Nederlands Oost-Indië Roermond -Brief Melick, 28 maart 1991 van de Stichting Nationaal Indië-Monument 1945-1962 -S. Kalff 'De slavernij in Oost-Indië' in: Onze Koloniën onder redactie van R.A. van Sandick c.i. serie III no 9 (copie) -Inschrijfformulier en envelop van de Vereniging van Gerepatrieerden 'Slamat datang' Leiden -Meldingskaart van de Stichting Herdenking Gevallenen in ZO-Azië 1941-1949, Delden -'Practische wenken voor repatrieerenden (oorlogsslachtoffers) uit Nederlandsch-Indië' van het Comité 'Nederland helpt Indië' Amsterdam-Zuid, juli 1946 - Brief "Aan alle Watermannen!" d.d. Augustus 1949 van de Commissie Gedenkboek 1-3 R.I. Den Haag-Heerlen-Terneuzen-Amsterdam-Arnhem 2p. -Groter Nederland Actie. G.N.A. Den Haag, [1949] -Brief d.d. Laren/Soestdijk, 15 augustus 1990 van Reünie Club LUA, Laren aan "Geachte Heer Boekholt" -Notulen van de vergadering van het Hoofdbestuur van de Bond van Oud-Steurtjes in Nederland Den Haag 14 maart 1970 met Brief d.d. Noordwijk, 2 Maart 1970 aan "Zeer geachte Heer Hübner" van H.Brinkgreve-Krieger over legaat -Derde en Vierde Bijzondere Bericht van het Comité 15 augustus 1970 -knipsel over actie van de Bond van Minahassers d.d. 1984 -knipsel over de V.I.N. ca 1988 -Knipsel over NINES Knipsel over Sci-Inn -Folders over het ICC -Federatie Indische Nederlanders Doos 2: -NiNsee, Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis -Stichting Mata Hari Apeldoorn -Folder Foster Parents plan Indonesia -Indradjaja Post (ts) Culinair en Cultureel Informatieblad voor Indische Nederlanders Arnhem, jaargang XIII (1994) nr 2 (feb). verschijnt maandelijks -Phenix Kort (ts) Uitgave van de Phenix Foundation Rotterdam, jg 1 (2001) nr 1 (dec) en jg 2 (2001) nr 2 (mei) -Phenix Nieuws (ts) nr 3 en 5 -Pelita Welzijn en Zorg (folder) -Vereniging ex-Glodok Geïnterneerden 1944-1945 Zotermeer -Stichting Gita Nusantara Rotterdam Event Promotion en Organisation voor goede doelen -Landelijk Overleg Minderheden; uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2005 -Stichting Medische Noodhulp Indonesië (MNI) Nieuwsbrief (ts) februari 2003 -Stichting Indische Koempoelan Besar Almelo -Indisch Cultureel Centrum (ICC) Zoetermeer (verslag en folders, + subsidiebrief) -Vereniging Censio, Centrale van Samenwerkende Indische Organisaties -Folders van en over Nines: Suara Angklung, Badminton, Kookcursus, Bahasa -Mededelingen stichting NINES (ts) jg 13, no 4 Indonesia taalcursus, -Stichting vrienden van het Indische Boek Den Haag -Stichting Wisma Ulah Budaya. Indonesisch Cultureel Centrum Den Haag -Stichting Oersprong, theatstuk Ach, Indo -Het Indisch Netwerk -IFA-Bulletin (ts) Stichting Indisch Familie Archief jg 1 (1996) nr 1 (augustus) -Pasar malam Hengelo 1996 (folder) -Werkgroep Buitenkampkinderen (BKK) -Sari Nieuwsbrief (ts) van de Stichting Arisan Indonesia jg 9 (2004) nr 12 (april) -Aneka Berita (ts) nov/dec 2002 Vereniging van Indonesiërs en vrienden daarvan Perwarindo Wageningen -Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen. Doorn -Vrij Indische Partij (VIN) statuten -Stichting Hulp aan landgenoten in Indonesië (HALIN) -Stichting Herdenking Gevallenen in ZO-Azië 1941-1949 -Herdenking Zee-transporten 1999 te Loenen -NEDINDO-Boekerij Den Haag -Nederlandse Go-Bond en Europees Go Cultureel Centrum Amstelveen
datering: 1945-1990
categorie: Documenten
persoon/instelling: Bond van Minahassers (Gerelateerde instelling)
serie: Collectie op Type
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000213