Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 4
presentatietitel: Wayang (diverse atikelen)
beschrijving: Wayang. Diverse artikelen in (doorslag van) typoscript, gebundeld door IWI-medewerker: K.A.H. Hidding -De betekenis van de Kakajon. 1931 J. Kats -Het Javaansche toneel: Wajang Poerwa. 1923 M.V. Moens-Zorab -Wajang-Koelit en animisme. z.j. Dirk Rühl jr. met aantekeningen van Dr Tjipto Mangoenkoesoemo -De Wajang. 1922 R.A. Kern -De Wajang Beber van Patjitan. 1909 Raden Adipati Ario Kromo Djojo di Negoro -Een schets van de Wajang Poerwo. 1913 H.H. Juynboll -Het Javaansche tooneel. z.j.
datering: 1909-1931
objectnaam: artikel
categorie: Documenten
persoon/instelling: Dirk Rühl jr (Gerelateerd persoon)
serie: O1
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000571