Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 5
presentatietitel: Collectie Blomberg
beschrijving: Collectie Fokeline C. Blomberg Verpakt in doos [omgepakt in archiefdozen]: doos I aanbiedingsbriefkaartje Fokeline C. Blomberg -Album, oranjekleurig, op de voorkant een foto van C.Blomberg, op de achterkant een sticker met de tekst: Herinneringsboek familie Blomberg, 25-jarig apothekersfeest (1935), 25-jarig huwelijksfeest (1948), correspondentie naar Dick (java) van mam en pap (1946, sept.):plakboek over C. Blomberg, inspecteur-pharmacant, apotheker te Batavia, aangevuld met items over de kampjaren, de overtocht en de na-oorlogse jaren in Holland; met aanbiedingsbrief van dochter/schenkster -Begeleidende teksten/verhalen bij het pakket van F.C. Blomberg. 2 p. beide zijden handgeschreven Doos II -Kleines medicinisches Tasschen-Wörterbuch oder Erklärung von ca 2000 in medicinischen Werten am häufigsten vorkommenden Fremdw"rter mit genauer Ungabe der Ausprache. 2.vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig 1882 [ZKW] -C. Blomberg. De theorie der ionisatie in positieve en negatieve complexe ionen. Overdruk uit: Chemisch Weekblad (ts) 1916, no 50 -C. Blomberg. Bijdrage tot de kennis van de theorie der electrolytische dissociatie. Amsterdam, 1918 [proefschrift] -C. Blomberg. Eenige nieuwe synthetische geneesmiddelen. in: Handelingen van het zevende Nederlandsch-Indisch natuur-wetenschappelijke congres, gehouden te Batavia 23-26 October 1935 [kopie] -C. Blomberg. Onvereenigbaarheid van Geneesmiddelen; overdruk uit: Medische berichten (ts) jg 5 (1941) nr 5 -C. Blomberg. Untersuchungen über den Grignard-komplex mittels optisch aktiver Aether. Amsterdam 1964 [proefschrift] -C. Blomberg. Mécanismes réactionnels dans la chemie des organomagnésiens. overdruk uit: Bulletin de la Société Chimique de France, 1972 -Quanjers Viertalig Woordenboek bevattende Nederlandsch, Fransch, Duitsch, Engelsch. Den Haag, z.j. met potloodaantekeningen -Verzamelde nuttige wenken voor aiugustus 1931 - 1936, uitgegeven door de Vereniging van Huisvrouwen Batavia 1936; met aantekeningen en recepten in potlood -Poesie; poëziealbum met beigegroen stoffen omslag van "Lientje" Heiloo 1936- Batavia 1939 -Poesie; poëziealbum met roodleren omslag van "Lientje" Semarang 1940-1941 -A. Mazèl-Kramer. Kampje spelen Kampen, Stichting Banjoe Biroe, 1992 [uitgave in eigen beheer] -Soldiers Pay Book (active service) F.G. Blomberg Dutch RAPWI [1946] -"Denkwaardige gebeurtenissen" Begin Maart, Pasen 2005 van Lien Blomberg; handgeschreven album; los ingelegd: Herinneringen. Het kamp [Bangkong] (opgescheven 5/5-2005, 60 jaar later) Het verhaal; bij het wandkleed. los ingelegd: Herinneringen. Het kamp Bangkong. Het verhaal dat hoort bij het oude grijs-blauwe schriftje met een genaaide/geborduurde omslag -Het verhaal achter de 2 houten hutkoffers April 2004 [de kisten zijn in Bronbeek] -Het wapen van Semarang [kopie] -Jaap Rebbel. 15. De wortels: correspondentie en registratie op Java in oorlogstijd. Kampcorrespondentie. Gouda 2004 -Een samenleving stortte voorgoed ineen; de echo's blijven [De na-oorlogse chaos in Nederlands-Indië 1946-1947] Basis (ts) 1985, nr. april/mei p. 818 [kopie] -A.C. Broeshart, L.W. Nagtegaal, H.G. Quik. Vrede, maar geen bevrijding. Gebeurtenissen op Midden-java in de Bersiap-tijd. Nederlands Indische Documentatiereeks NIDOC 2 [kopie] -Bangkong op rijm. [Bangkong-kampherinneringen 3/8-1943 - september 1944] [kopie] -Verslag Netteke Boomgaard, mede-reisgenoot op de Dunera en mede-kamergenoot gedurende ons verblijf in Kandy 9/1-'46 - 19/3-'46 over onze tijd samen in Kandykamp 137 [kopie] -Maandelijkse staat van vergoedingen Model 85, geadresseerd aan Corrie v.d. Bie, Heemskerkstraat 1o, Tjihapitkamp. waarop 3 gedichten zijn getypt: 1. Nu Is Corruptie Algemeen (NICA), 2. Wien de schoen past trekke hem aan, 3. Meisjes let op uw zaak [met kopie] -Hans Wiessner. Kandy-kamp in: De Bangkonger (ts) jg 1999 no 2 -Brief van hans Wiessner aan "Beste Lien" Breda, 24 september 2000 -Verblijf in Rapwi-kamp B7 gedurende 9 Januari tot 20 Maart 1946. [Kandy- Ceylon/Sri Lanka] [kopie] -Rapwi-kamp Kandy in: Kawatberichten jg (1994) nr (november) -Colombo. Folder NV Stoomvaartmaatschappij 'Nederland' Amsterdam z.j. over reizen naar Colombo -H. Beekhuis (eindredactie) e.a. Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië. Deel 1. Java: 29 kampen etc. 2e dr. november 1996 zie ook: IWI-Voorwerpenarchief (standplaats Museum Bronbeek) 5*354
objectnaam: Collectie Blomberg
categorie: Documenten
persoon/instelling: A. van der Wilde (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000935