Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 7
presentatietitel: Collectie op Type: Suiker
beschrijving: -los: 5 dln: 1. Apparaten in de suikerindustrie. Handleiding ten behoeve van de lessen 'Apparatenkennis' bij de ASSI-cursus voor de opleiding tot Suikerchemist. Samengesteld door A. Landheer. Cursus v/h Suikersyndicaat voor opleiding van suikerchemisten. z.p, z.j. typoscript 2-5. De technologie der Suikerfabricatie op Java 4 dln. z.p., z.j. -in archiefdoos: Korte Handleiding voor practyk riet planten; typoscript z.p., z.j.; aangehecht: het visitekaartje van R. Moeljono Hadipoero Controle op het suikerkoken met behulp van electrische geleidbaarheid
categorie: Documenten
persoon/instelling: A. Landheer (Maker)
serie: Collectie op Type
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000123