Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie Bobeldijk
beschrijving: Bijlage behorende bij het verzoekschift van Bobeldijk, Jan, Heiloo, 8 Februari 1952 Getuigschrift NV Deli Spoorweg Maatschappij Amsterdam, 30 juli 1958 Curriculum Vitae Bobeldijk, Jan -2 schriftjes met opschrift Sociologie en handtekening van J. Bobbeldijk -visitekaartje Guest House PGI/CCI -Buitenlidmaatschap Societeitsvereniging Hollandia -Contributiekaart N.I.B.E.G. 1946-1947 -Verhandeling van P.A. Kroesen Kota Baroe-Hollandia 22 Februari 1947 -Memorie van Overgave -Hoofd Plaatselijk Bestuur Hollandia 6 Augustus 1947 [doorslag typoscript] -Nota bestuursbeleid Nieuw Guinea door Jan van Eechout Hollandia 10 maart 1947 -Afschrift aanstelling residentie Nieuw Guinea 12 Juni 1947 -Uit het land der Papoea's. Hollandia Augustus 1947 typoscript -Toespraak van de Sinterklazen gehouden op zaterdag 6 December '47 in 't Slockerhuys -Toespraak aan "Mijnheer de Resident' z.a., z.p., z.j. [1948 ] 2 p typoscript -Aanvraag ziekteverlof Kotabaroe 30 December 1948 -Programma ten name van Indië en Nederland in één Verband -Kwitantie Kotobaroe 1948 -diverse paperassen 1948 -Aantekeningen uit het Verslag van de Studiecommissie Nieuw-Guinea 15 Maart 1948 [handschrift] -Uitnodiging voor en Programma van Feestavond 31-8-1948 in de Motorpool -C.A.O. van Nieuwenhuijze. Staat en godsdienst in het nieuwe Indonesië Batavia 1948 -Reisopdracht Hollandia-Batavia 17 januari 1949 -Nieuw Guinea; radiolezing februari 1949 -Brief "geachte Heer Bobeldijk" Hollandia (Kotabaroe) 31 Maart 1949 -Lijst verstrekte medicijnen -Afschrift aanstelling RECOMBA Oost-Java 20 januari 1949 -Netherlands New Guinea; 1959 kaart ts [grotendeels naar Periodieken, Bronbeek] -Woord en Beeld Geïllustreerd weekblad van Het Nieuws van den dag voor Ned.-Indië jg 1 (1929) no 22 (8 juni) en no 39 (5 oct) -Tijdschrift Nieuw Guinea, uitgegeven door het Nieuw Guinea Comité en de Nieuw Guinea Studiekring jg 8 (1947) 3 (september) -De Cycloop No 228; Hollandia 21 October 1948 -Pemandoe; terbit di Nieuw Guinea Hollandia jg 1 (1948) nr 2 (augustus) -Sociaal Spectrum van de Archipel: MMandelijks Orgaan van het Departement van Sociale Zaken te Batavia jg 1 (1948( no 7 (Januari) -Schakels (ts) uitgave van het Ministerie van Overzeese Rijksdelen Den Haag 1956 diverse publicaties -een ontdekkingstocht op Nieuw Guinea [1896] -W.C. Klein. Economische gegevens betreffende Nederlandsch Nieuw Guinea, uitgegeven door Het Nieuw Guinea Comité Leiden 1934 -diverse overdrukken uit Indonesië jg 1: Plannen van Resident van Eechout -Het Probleem Irian, zoals Nederlandse democraten het zien, uitgave van het Comité Vrienden van Indonesië Amsterdam, 18 November 1950 -G.L. Tichelman. Nieuw Guinea : land der toekomst [1950] -G.L. Tichelman. Draaiboek Nieuw Guinea, Stichting Het Nationaal Nieuw Guinea Comité Den Haag en Het Nieuw Guinee Verbond te Hollandia, 1951 -Nieuw Guinea Omstreden gebied; AO-reeks boekje 530 jg 11 (1954) nr 40 (15 october) -Veranderingen in Indonesië; AO-reeks boekje 1149, 1967 -Nieuw Guinea ... Open kaart AO-reek nr 887
datering: 1948-1963
objectnaam: Collectie Bobeldijk
categorie: Documenten
persoon/instelling: C.A.O. van Nieuwenhuijze (Maker)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000209