Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 6
beschrijving: KITLV-inventaris 232: H 1640 Archief IKK: Indische Kulturele Kring 'Tong-Tong', Indische Kulturele Kring, opgericht 6 mei 1959, opgeheven 2000. 1959-2000. 11 dozen. Schenking Indisch Wetenschappelijk Instituut, Almere. 2009. Oprichting, activiteiten 1. Stukken over oprichting, statuten, naamswijziging, Koninklijke goedkeuring, huishoudelijke reglementen, Kamer van Koophandel. Lidmaatschapskaarten. 1959-1997. 1 omslag. 2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag. 3. Jaarverslagen 1959-1999. 1 omslag. 4. Programma's Indische Kulturele Kring. Ook met programma's van activiteiten, (financiële) jaarverslagen, bestuursmededelingen, verslagen van algemene vergaderingen, ledenlijsten. Stencil. 1959-1968. 1 bundel. 5. Programma's van activiteiten van de IKK 1969-1989. 1 bundel 6. Programma's van activiteiten van de IKK. 1990-1999. 1 bundel. 7.. Correspondentie (alfabetisch geordend), ingekomen gedichten en redactie van Indische gedichten, door R. Margadant-Dom en anderen (Gedichten van Indische Nederlanders; Indische Kulturele Kring, Den Haag, 1996). 1984-1996. 1 bundel. Vergaderingen: leden 8. Notulen, agenda's en presentielijsten van algemene ledenvergaderingen. 1960-2000. 1 bundel. 9. Motie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van 5 april 1970. Indisch ABC 1970. Persberichten, correspondentie. 1 omslag. 10. Ledenlijsten, 1962-1999. 1 bundel. Vergaderingen: bestuur 11. Bestuursvergaderingen. 1959-1979. 1 bundel. 12. Bestuursvergaderingen. 1980-2000. 1 bundel. 13. Interne bestuurszaken, bestuurswisselingen. Met stukken van en over Wies van Maarseveen. 1970-2000. 1 omslag. Correspondentie 14. Correspondentie 1959, met stukken over de oprichting in 1959 en de naamgeving. 1 omslag. 15. Correspondentie 1960. 1 bundel. 16. Correspondentie 1961. 1 omslag. 17. Correspondentie 1962, 1963. 1 bundel. 18. Correspondentie. 1964. 1 omslag. 19. Correspondentie. 1965, 1966. 1 bundel. 20. Correspondentie. 1967. 1 bundel. 21 Correspondentie. 1968, 1969. 1 bundel. 22 Correspondentie. 1970. 1 omslag. 23. Correspondentie. 1971, 1972. 1 bundel. 24. Correspondentie. 1973. 1 omslag. 25. Correspondentie. 1974. 1 omslag. 26. Correspondentie. 1976, 1976. 1 omslag. 27. Correspondentie. 1977, 1978, 1979. 1 omslag.. 28. Correspondentie. 1980. 1981, 1982. 1 omslag. 29. Correspondentie. 1983, 1984, 1985. 1 omslag. 30. Correspondentie 1986, 1987. 1 omslag. 31. Correspondentie 1988, 1989. 1 omslag. 32. Correspondentie. 1990, 1991, 1992. Ook van 'Uit en thuis'. 1 bundel. 33. Correspondentie. 1993, 1994. 1 bundel. 34. Correspondentie; met een enquête onder de leden. 1995, 1996. 1 bundel. 35. Correspondentie. 1997, 1998. 1 bundel. 36. Correspondentie; met een enquête onder de leden. 1999-2000. 1 bundel. Bijzondere gebeurtenissen 37. Correspondentie 2000. Met stukken van de feestcommissie bij het laatste feest van de IKK in augustus 2000. 1 omslag. 38. Stukken over de viering van het jubilea en lustra. 1969, 1974, 1979, 1984, 1988-1989. 1 omslag. 39. Stukken over de viering van jubilea en lustra. 1994, 1999. Deelname aan de Pasar Malam Besar 1999. 1 omslag. 40. Opheffing van IKK en afscheidsfeest. Met statuten van het Indische Wetenschappelijk Instituut en overdracht archivalia. 2000. 1 omslag. Financiën 41. Financiële jaaroverzichten en begrotingen 1959-2000. Subsidieaanvragen 198-1999. 1 omslag. 42. Inventaris buffet IKK 1959. 1 omslag. 43. Kasjournaal. 1960-1964, 1965-1970, 1991-1993. 3 schriften. Kasboek 1981-1988. 1 band. 44. Giroboek. 1982-1989. Folio: zie kast 45 a 45. Financiële kwesties 1986-1987; met bewijsstukken, bankboek 1961-1986. 1 omslag. Overige instellingen 46. Uitkeringswet Indische geïnterneerden; Japanse ereschulden; wetsteksten en verdragen. 1956-1985. 1 omslag. 47. Pasar Malam; programma's, posters, lijst van medewerkers, vrijkaarten. 1959-1960. 1 omslag. 48. Rapport van Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië (N.A.S.S.I.) Het spijtoptanten probleem, in 1961 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Stencildruk. 1 deel. Programma cabaretavond van het NASSI-comité, 18 februari 1961. 1 blad. 49. Diversen. Lijst van beschikbare films van de Rijksvoorlichtingsdienst over Indië, Indonesië, Nieuw-Guinea en West-Indië; idem dia's. 1959-1961. 1985. 1 omslag. 50. Oorkonde voor het planten van een boom in het Koningin Julianawoud, Israël. 1964. 1 stuk. 51. Contacten met en correspondentie met CENSIO, Centrale van samenwerkende Indische organisaties. Azië-Instituut. Werkgroep Coördinatie Nederland-Indonesië. Nines. Indisch Cultureel Centru.1968-1995. 1 omslag. 52. Stukken binnengekomen van en over het Comité Geschiedkundig eerherstel Nederlands-Indië, naar aanleiding van deel 11a van L. de Jong Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Met processtukken. 1984-1985. 1 omslag. 53. Correspondentie met en stukken van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945. 1994-2000. 1 bundel. 54. Kwestie met Commissie van Bijstand Samenwerking; Eerste Nederlands Indisch Museum. 1997-1998. 1 omslag.
datering: 1959-2000
objectnaam: Archief
categorie: Documenten
persoon/instelling: Indische Kulturele Kring (IKK) (Gerelateerde instelling)
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000008