Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie Hilbrander
beschrijving: 3 archiefdozen doos 1: Aanbiedingbrief schenking door mw D. Hilbrander Haarlem 2001 in enveloppe Herdenkingslap De uitreis Amsterdam-Batavia van de Pelikaan 18 - 22 december 1933 Band van stof met rood kruis, japanse tekens, romeins cijfer III en arabische cijfers 99 met daaraan gespeld een lap met lus waarop geborduurd hoofdletter O, romeins cijfer II, arabsiche cijfers 24721 geborduurde boekenlegger, gemaakt in Japans kamp 6 brieven en enveloppen, handgeschreven, ongedateerd [einde Japanse tijd] Aan Mevrouw Hilbrander in Tjimahi van Jan Hilbrander in Andel Aan Mevrouw Hilbrander in Tjimahi van J.R. Hilbrander in Bandoeng; aan "Lieve Mams" van "Wim" aan "Lieve Mam en Do" in Banjoe Biroe van "Wim"uit aan "lieve mams en Do" van "Wim" Bandoeng tekening 24 januari 1946 3 kattebelletjes (lijstjes) Kattebelletje van "Jan" Kattebelletje: Bekendmaking brieven: "Lieve Mams en Dorothea" 14-12-'45 "Lieve Mams en Do"12-12-'45 zelfgevouwen envelopje aan J.A.M. Hilbrander in Tjimahi van J.R. Hilbrander in Bandoeng, met briefje "Lieve mam en Do" 10-12-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng Brief op karton aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 1-10-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 29-9-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 25-9-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 23-9-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 21-9-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng donderdag 20 september Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 19-9-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 16-9-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.W. Hilbrander Bandoeng 9 october Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 29 september Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng vrijdag 21 september Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng zondag 16 september '45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Ambarawa van J.R. Hilbrander Bandoeng 7/9/'45 Brief Australian Red Cross Society Not official 30 december 1945 "Lieve mams, Do en Jan" van "Wim" Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.W. Hilbrander Bandoeng zondag 4 November '45 Brief Australian Red Cross Society Not official 30 december 1945 "Lieve mams en Do" van "Wim" Brief "Lieve Mams en Do" 4 october '45 van "Wim" zelfgevouwen envelopje aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.W. Hilbrander Bandoeng met brief aan "Lieve mams en Do van "Jan" 3-10-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 27-9-'45 zelfgevouwen envelopje aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng met 3 briefjes 24-10-'45 en 26-10-'45 en ongedateerd Brief I t/m IV aan "Beste mam en Do" van "Jan" d.d. 1-II-'45 Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng, 9-II-'45; typoscript Brief aan J.A.M. Hilbrander in Banjoe-Biroe van J.R. Hilbrander Bandoeng 8-II 6'-45, typoscript Brief "Lieve mam en Do"6-12-'45 2p aan J.A.M. Hilbrander in Ambarawa van J.W. Hilbrander Bandoeng Brief aan "Lieve mam en Do" 14-12-'45 verzonden 15-12-'45 1,5p Brief aan mevrouw Hilbrander in Banjoe-Biroe van J. Hilbrander Bandoeng 14-9-'45 papiertje "recept van dokter Koets etc" Brief 'Beste mams en Do"20-10-'45 Brief "Beste mams en Do"6-10-'45 3p I t/m III genummerd 2-zijdig beschreven Japans geld, biljetten van vijf cent, tien cent, setengah roepiah, een gulden, satoe roepiah, vijf gulden. lima roepiah, sepoeloeh roepiah munt 2x 1 sen postzegels Nieuw Guinea Republik Indonesia Ned. Indië Prentbriefkaart Johan de Witt, beschreven, 7 november 1924 Déjeuner 2me Classe SS Johan de Wit 9 november 1924 Menu Noordzee-kanaal Diner 3e klasse MS Oranje 12 september 1939 envelopje met losse postzegels Prentbriefkaart Olympische Spelen Berlijn 1936 6 Rode Kruis correspondentieformulieren Soekaboemi, Haarlem, Hillegom, 1940, 1941 RAPW Hospitaal Tjimahi Ontslagbiljet 1946 Registratiekaart Krijgsgevangen en Geïnterneerden 19/12-'45 6 briefkaarten maleistalig handgeschreven met japanse stempels 2 Perhatian J.A.M. Hilbrander en D. Hilbrander 2 Pendafteran Bandoeng 2602 Katrangan Soekaboemi 2602 Soerat Pertintah D. Hildrander Bandoeng 2602 Soerat Pertintah J.A.M. Hildrander Bandoeng 2602 Brief aan H.G.A. Hilbrander van Landbouw Mij Melattie NV Amsterdam 1938 2p typoscript 'Inlichtingen over in Indië verloren geraakte goederen' in: Haarl. Dagblad 5 april 1948 knipsel Inhoud hutkoffer en handkoffer Soekaboemi onged. Brief Soekaboemi 1948 in enveloppe Ned. Ind. Beheersinstituut Buitenzorg, 1 enveloppe Raad voor Rechtsherstel Nota van Onkosten Verklaring dienstverband bij Tjiboeni Tjipongpok Caoutchaouc Maatschappij NV Amsterdam 1947 Brief Firma H.G.Th Crone uitkering winstaandeel Amsterdam 1954 Vignet Herdenking Einde WO II 1970 doos 2 en doos 3: De Indische Verlofganger (ts) copieën van losse foto's: De collectie bevatte ook losse foto's. Deze zijn gedigitasliseerd en aan het KIT Amsterdam overgedragen, zie aldaar ALB-2557/coll. Hilbrander
datering: 1936-1942, 1942-1945; 1945-1950
objectnaam: Collectie Hilbrander
categorie: Documenten
persoon/instelling: D. Hilbrander (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000080